Formål

I ForholdsVis er vores formål at styrke mennesker i deres relationer til andre og til sig selv. Begge dele er dybt afhængige af hinanden – vi forstår os selv bedre gennem vores relationer, og vi danner sundere relationer, når vi forstår os selv bedre.

Vi afholder workshops, underviser og specialiserer terapeuter indenfor ikke-monogami. Derudover har vi samtaleterapi og afholder foredrag.

Vores kerneområde er oplysning og dannelse indenfor relationer, kærlighed og seksualitet.

For at forstå os selv og vores relationer bedre, er vi nødt til at se på os selv, hinanden og det, der sker imellem os, fra flere vinkler. Her er vores forhold til intimitet og, i forlængelse heraf forholdet til kærlighed og seksualitet, helt centralt. At rumme de dele af os selv hjælper til, at vi forstår og accepterer os selv mere grundlæggende.

Vores Tilgang

I vores undervisning, foredrag og i samtaleterapien går vi blandt andet i dybden med vores evolutionære baggrund; hvordan vores kultur påvirker os, hvad vi kan lære fra psykologien og biologien samt hvad vi kan udlede af vores egne og andres erfaringer. Vi stræber efter at skabe et nuanceret billede, da vi ikke tror på enkle forklaringer. For os handler forståelsen af kærlighed, seksualitet og relationer om kompleksitet.

Om Magnus

Om Marie

Vores fælles erfaring

Vi har været et par siden 2010. Siden da har vi nørdet seksualitet, sex, kærlighed og relationsdannelse, hvilket har været en grundsten i vores egen selvudvikling. Siden 2012 har vi bevæget os inden for det etisk ikke-monogame*. Vi har været nødt til at se på vores forhold og os selv på nye måder og er blevet udfordret på helt andre planer, end vi har oplevet i det monogame forhold. Derfor har vi også haft brug for at nørde dybere ind i teorier om forhold og selvudvikling. I dag har det gjort os begge til stærkere individer, samt skabt et forhold, der bygger på god kommunikation, tillid, respekt og ærlighed. Et forhold hvor vi ser muligheder i konflikter frem for at forsøge at undgå dem. Vi holder af at videregive denne erfaring, både til dem, der vil bevæge sig indenfor det etisk ikke-monogame, og til dem, der nyder at være i tosomheden. Vi har ikke et mål om at få flere ind i det ikke-monogame, men har et ønske om at bruge vores erfaring derfra til at hjælpe andre til at skabe de relationer, de ønsker sig. I bund og grund handler forhold om relationsopbygning – og det er vi mestre i.

*Etisk ikke-monogami er en paraplybetegnelse for forhold, der bevæger sig fra det åbne forhold til den helt anarkistiske del af polyamori. Det etiske element adskiller begrebet fra uetisk ikke-monogami, nemlig utroskab.